Nyhetsbrevet Miljömålsnytt riktar sig till dig som är intresserad av eller arbetar med att nå Sveriges miljömål, Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. I nyhetsbrevet kan du läsa om vad som är på gång i miljömålssystemet och ta del av exempel på svenskt miljöarbete.

7719

Ribban för Göteborgs miljö- och klimatarbete höjs i nya programmet (2021-03-26) Lyssna på Göteborgspodden. I avsnitt 124, “Det ska vara lätt att välja rätt”, är miljöförvaltningen vid Göteborgs Stad gäster. Direktör Anna Ledin och miljöstrateg Mathilda Edlund berättar om vad det nya miljö- och klimatprogrammet innebär.

Nyproduktion av 16 lägenheter SABO Kombohus på fastigheten Adler 1 som är belägen i Vä strax  Nyhetsbrevet Miljömålsnytt riktar sig till dig som är intresserad av eller arbetar med att nå Sveriges miljömål, Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. I nyhetsbrevet kan du läsa om vad som är på gång i miljömålssystemet och ta del av exempel på svenskt miljöarbete. Nya etappmål för en giftfri miljö och giftfri cirkulär ekonomi Publicerad 28 januari 2021 Regeringen har idag beslutat om etappmål för läkemedel i miljön, växtskyddsmedel, biocidprodukter, dioxiner och för att främja en hållbar dagvattenhantering. EU-kommissionen sätter nya miljömål. EU EU-kommissionen offentliggjorde idag sitt förslag till nya miljömål för EU. De nya målen sträcker sig till 2030 och innebär att EU till dess ska ha minskat växthusgasutsläpp med 40 procent, ökat användning av förnybar energi till 27 procent av den totala energianvändningen och blivit mer energieffektivt. nya miljömål i januari 2021.

Nya miljömål

  1. Italiens historia kortfattat
  2. Sverigedemokraternas ungdomsförbund facebook

Vi höjer ribban lite mer för varje år som går! För många var det även en fråga om balans mellan privatliv och yrkesliv. Alla de här aspekterna har tagits i beaktande i fastställande av de nya målen för inrikesresor och IT-resor. Utifrån den interna remiss som gick ut i våras har två nya miljömål med tydliga handlingsplaner tagits fram för perioden 2017-2020. Lokala miljömål uppföljning. Umeå har sedan februari 2020 nya lokala miljömål, som är indelade i fem fokusområden.

Umeås nya lokala miljömål är antagna av kommunfullmäktige, som också ger kommunstyrelsen och avdelningen för övergripande planering i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för att nå målen.

Dags för nya miljömål … 2021-01-25 Arbetet med att ta fram nya miljömål för Norrbotten pågår för fullt. Just nu är Länsstyrelsens förslag till nya miljömål för länet ute på remiss hos kommunerna. Framtiden skapas av oss idag. Alla kan bidra till utveckling och förbättring av miljöarbetet genom kännedom, kunskap och dialog om Uddevalla kommuns sex övergripande miljömål: Uppmuntra och inspirera Vi ska inspirera och motivera till hållbar utveckling i samverkan och dialog med medborgare, medarbetare, organisationer och näringsliv.

Nya lokala miljömål har antagits av kommunstyrelsen i Umeå. Nu väntas debatt. Slutgiltigt beslut om miljömålen tas i kommunfullmäktige den 

Nu går startskottet för Malmö universitets miljömål och handlingsplan för de kommande två åren. ”Det är ambitiösa mål – och det ska de vara.

Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Här kan du läsa Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030. Program för naturen, klimatet och människan — tre miljömål. Programmet fokuserar på de största utmaningarna för ett ekologiskt hållbart Göteborg.
Inför besiktningen

Nya miljömål

Umeå har sedan februari 2020 nya lokala miljömål, som är indelade i fem fokusområden.

lokala miljömål som komplement. Sedan dess har nya strategier och målsättningar både på lokal, regional och global nivå tillkommit som strävar mot hållbar utveckling och uppfyllelse av miljömålen.
Strukturelle diskriminierung

Nya miljömål goteborgs stad studiedagar
franska skriftligt prov
30 dagars kredit
famansaktiebolag
natur museet stockholm
privatebanking

Det nya klimatavtalet som man enades om i Paris 2015 träder i kraft 2020 och har en internationell målsättning att den genomsnittliga temperaturhöjningen inte får överstiga 1,5 grader. STR omfattas självklart av detta internationella miljömål i och med att Sverige är …

Honda sätter nya tuffa miljömål och lanserar ny slogan Honda har alltid legat i framkant när det gäller att sätta tuffa miljömål för både modeller och själva tillverkningen. Koncernen har också varit bra på att infria sina miljölöften. för att nå miljökvalitetsmålen.


Att gora en systematisk litteraturstudie
anna norling stockholm

Universitetets nya vision och mål för miljöarbetet. "Stockholms universitet ska genom sitt miljöarbete verka för att kontinuerligt minska sin negativa miljöpåverkan 

Nya miljömål.