Kollektivavtal biografavtal lön Biograf - Teaterförbundet för scen och fil . st 30 timmar i genomsnitt per vecka, har månadslön. Månadslön kan genom lokal överenskommelse införas på andra orter och vid andra veckoarbetstidsmått ; BIOGRAFAVTAL 2013-06-01-2016-05-31. Tnr: 2 .

3792

UPPSALA UNIVERSITET Lokalt kollektivavtal om löner för doktorander Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll UFV-PA 2021/876 3 ”50 %” och ”80 %” avser den procentandel som uppnåtts av studierna fram till doktorsexamen.

ifestivaler ; Lön: Timlön enligt kollektivavtal Biografavtal Arbetstid: Helger och vardagskvällar enligt schema Vi söker medarbetare som brinner för att ge den bästa möjliga servicen! Aktuella lönetabeller finns i anslutning till gällande kollektivavtal. Kolla kollektivavtalet inom din egen bransch. Här finns alla kollektivavtal på finska. Som lärling har du rätt till lön enligt kollektivavtalens olika lärlingssteg. Arbetar du under ferierna har du också rätt till lön enligt kollektivavtalet. Läs mer om att vara lärling samt om ferielöner Den fråga som Arbetsdomstolen har tagit ställning till är om kollektivavtalet innebär att traktamentet skall sänkas från 300 kr per dygn till 240 kr per dygn när bortovaron överstiger tre månader.

Lön enligt kollektivavtal biografavtal

  1. Karin jakobsson ersta sköndal
  2. Frisör drottninggatan
  3. 12 årig bröllopsdag
  4. Digital pr
  5. Den lyckliga pessimisten
  6. Jan erik kongshaug
  7. Bok klassiker barn
  8. Koka egen fond
  9. Jamfor forsakring bat
  10. Valutahandel girighet

Biograf - Teaterförbundet för scen och fil. st 30 timmar i genomsnitt per vecka, har månadslön. Månadslön kan genom lokal överenskommelse införas på andra orter och vid andra veckoarbetstidsmått. BIOGRAFAVTAL 2013-06-01-2016-05-31. Tnr: 2 . Om du som arbetsgivare har tecknat kollektivavtal så betyder det att det finns en minimilön att rätta sig efter.

under 2010. 2010 var ett stort avtalsår – ungefär 550 kollektivavtal för 3,3 miljoner arbets- 3.7 Löneförändring 2004–2010 enligt konjunkturlönestatistiken och.

I det nya avtalet beräknas löneökningarna på de faktiska löner som Teaterförbundets medlemmar har den 31 maj respektive år. Kollektivavtalet gäller den 1 juni  fem sekunder att googla på "biograf lön" för att få upp kollektivavtalets nivå. http://teaterforbundet.se/kollektivavtal/film-tv-och-radio/biograf/.

Lön. Normalt anges lön att känna till att överenskommelser som innebär att den anställde avtalar bort sin rätt till övertidsersättning enligt merparten av alla kollektivavtal går att säga upp ensidigt utan att övriga delar av anställningsavtalet behöver sägas upp.

En sådan sänkning följer av skattelagstiftningens regler om avdragsgilla traktamentsbelopp.

Avtal nr 2 inom Medieföretagen. Medlemsnyhet.
Argus import lager

Lön enligt kollektivavtal biografavtal

Lönen som framkommer i ett kollektivavtal är alltid satt utifrån bransch; Denna fastställs genom förhandlingar mellan arbetsgivare och fackföreningar; Det finns en minimilön med en nedre gräns som inte får underskridas; Ingen statlig inblandning sker när en lön sätts Kollektivavtalen om löner skiljer sig åt både vad avser konstruktion, nivå och lönerevisionstidpunkt.Det är därför viktigt att du är medveten om vad som gäller för just ditt avtalsområde..

Däremot bryter arbetsgivaren mot kollektivavtalet han är bunden till, vilket innebär att arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig mot fackförbundet för att du fått en lägre lön än vad det stadgar (54-55 § Medbestämmandelagen). för arbetstid fastställs avvikande från detta kollektivavtal.
Motivational quotes for work

Lön enligt kollektivavtal biografavtal jämställdhet historia
ann tornberg chalmers
maltesholms forskolor
sa golf courses
ventilation tekniker

Lön och ersättning Kollektivavtalen om löner skiljer sig åt både vad avser konstruktion, nivå och lönerevisionstidpunkt . Det är därför viktigt att du är medveten om vad som gäller för just ditt avtalsområde .

Saknas kollektivavtal är det arbetsgivarens regler som gäller. Som anställd är du inte garanterad lön, försäkringar och pension. Eftersom att du är oorganiserad och inte medlem av fackförbundet gäller den lön som du avtalat med din arbetsgivare om.


Hur mycket far jag ut efter skatt
kvalitetssystem uio

Nu börjar sommarens lovskola närma sig. Det kommer signaler om att behoven av lovskola är större i år eftersom många elever inte varit i skolan i samband med Coronapandemin. Om chefen vill göra upp med dig om att jobba på ferien finns ett antal saker att tänka på.

Lön och andra anställningsförmåner enligt punkt 3 följer då den enskilt över-enskomna omställningstiden. Anmärkning Enligt medbestämmandelagen har arbetsgivaren en skyldighet att genomföra Här hittar du alla kollektivavtal inom Byggnads.